Авторський нагляд на будівництві

Компанія «Український Холдинг Будівельних Проектів» проводить на будівництві об'єктів авторський нагляд.
Основна мета цього процесу - дотримання повної відповідності задекларованим у проекті техніко-економічним показникам, а також дотримання технології, правильного та економного використання будівельного матеріалу, відповідності нормативам і кошторисній вартості проекту.
Авторський нагляд здійснюється як правило на будівництві об'єктів будь-якої спрямованості. Для цих цілей у компанії «Український Холдинг Будівельних Проектів» виділено цілий відділ, який займається виключно питаннями будівельного нагляду.

Ми постійно контролюємо:

  • Дотримання вимог нормативних документів.
  • Міцність і стійкість конструкцій.
  • Відповідність застосованих матеріалів заявленим.
  • Правильність використання техніки при будівництві.
  • Відповідність архітектурним планам.
  • Відповідність кошторисно-фінансової документації.
  • Правильність підключення інженерних мереж.
  • Дотримання техніки безпеки при проведенні робіт.

Крім основних пунктів наші фахівці проводять вибірковий контроль всіх напрямків діяльності при реалізації будівельного проекту. За домовленістю із замовником наша компанія може проводити подібний авторський нагляд і на об'єктах, що знаходяться частково у веденні інших будівельних компаній.
Ми ведемо журнал нагляду відповідно до державних і інтернаціональниих стандартів, який складається як правило на етапі проектування і передається замовнику після закінчення робіт.

Тільки проводячи авторський нагляд наша компанія може гарантувати Замовнику повне і всебічне виконання договірних зобов'язань.
У компанії «Український Холдинг Будівельних Проектів» якість виконання прописано з великої літери - саме тому ми постійно приділяємо цьому питанню найпильнішу увагу. Проводячи моніторинг будівництва, ми налагоджуємо нові технології, покращуємо взаємодію служб і будівельних підрозділів. Результатом авторського нагляду є незмінне і постійне підвищення якості будівництва, вироблення нових видів і засобів взаємодії, природний відбір матеріальної бази для будівництва, контроль технічного стану будівельного обладнання.